Upozornění pro výpravy: povinnost akreditace

Vzhledem k množícím se dotazům bychom rádi upozornili, že všichni sportovci, případně v zastoupení svého garanta či trenéra, se musí akreditovat na sekretariátu her. Ten je umístěn na VŠ koleji 17. listopadu, tř. 17. listopadu 54 (cca 200 metrů od tramvajové zastávky Žižkovo nám.). Sekretariát je otevřen každý den od 8 do 16 hodin, vyjma pátku, kdy je otevřen pouze do 11 hodin.