POKYNY K ČAH 2015

LETÁK ČAH 2015 KE STAŽENÍ

Leták upozorňující na možnost přihlašování na letošní České akademické hry a obsahující harmonogram her si můžete stáhnout k vytištění a šíření ZDE.

AKREDITACE

Sportovci, trenéři a hosté, kteří přijedou na ČAH 2015, budou akreditováni na sekretariátu her na VŠ koleji 17. listopadu. tř. 17. listopadu 54 – viz mapa níže.

Všichni sportovci (případně v zastoupení svého garanta/trenéra) musí projít přes akreditaci na sekretariátu her (viz níže)!

K AKREDITACI SI PŘIPRAVTE

  1. U kolektivních sportů: soupisku družstva (jméno, příjmení, rok narození, bydliště, číslo OP) opatřenou razítkem vysílající školy.
  2. U individuálních sportů: (jméno příjmení, rok narození, bydliště, číslo OP) a předložit doklad o studiu (index nebo ISIC kartu).

Při akreditaci obdrží účastníci akreditační kartu, která je opravňuje k ubytování na vysokoškolských kolejích Univerzity Palackého a ke vstupu na další kulturní a společenské akce.

MAPA SPORTOVIŠŤ A DALŠÍCH MÍST

zeleně jsou vyznačena sportoviště a důležitá místa, černě nejbližší zastávky MHD, modře místa doprovodného programu

DOPRAVA

Jízdné do místa her a místní jízdné hradí vysílající.

Základní jízdenka pro olomouckou MHD stojí 14 Kč, celodenní jízdenka 46 Kč, pro studenty do 26 let 23 Kč – nutno se však prokázat při kontrole kartou ISIC. 

UBYTOVÁNÍ

Je zajištěno na vysokoškolských kolejích Univerzity Palackého v Olomouci. Přihlášený účastník má zdarma nárok na 1 noc se snídaní. Případné další ubytování je placené studentem a bude umožněno jen v případě, že na kolejích bude volná kapacita.

Studentům bude poskytnuto zdarma ubytování na 1 noc se snídaní s tím, že se objednávka provádí společně s přihláškou do soutěží na webových stránkách ČAH 2015 nejpozději do 31. 8. 2015.

STRAVOVÁNÍ

Snídaně je zajištěna v menze Univerzity Palackého v Olomouci. Snídani obdrží účastníci po předložení stravenky, kterou si vyzvednou při akreditaci.

SEKRETARIÁT HER

Sekretariát her je umístěn na VŠ koleji 17. listopadu, tř. 17. listopadu 54, Olomouc. 

(nejbližší zastávky MHD: Žižkovo nám. – tramvajové linky X1/2 a X5; příp. Tř. 17. listopadu – bus 11, 20)

Sekretariát bude otevřen denně kromě pátku od 8 do 16 hodin. Po 16. hodině lze na vrátnici koleje zajistit pouze ubytování.  V pátek otevřeno do 11 hodin.