KONTAKTY

V případě otázek k jednotlivým sportovním odvětvím kontaktujte:
doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc., e-mail: dusan.tomajko@upol.cz, tel.: 585 636 500
Funkce/jméno útvar telefon e-mail
Předseda:
  RNDr. Svatopluk Horák – proděkan FTK UP FTK UP 585 636 010 svatopluk.horak@upol.cz
Místopředsedové:
  RNDr. Iva Dostálová, Ph.D. FTK UP   iva.dostalova@upol.cz
  doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc. FTK UP   dusan.tomajko@upol.cz
  Mgr. Petr Bilík, Ph.D. – prorektor UP v Olomouci REK UP   petr.bilik@upol.cz
  Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D. FTK UP   vitezslav.prukner@upol.cz
Administrativa a ekonomika:
  Mgr. Ladislav Vladyka ČAUS 602 258 078 caus-vld@cstv.cz
  Ing. Pavel Král FTK UP   p.kral@upol.cz
Kancelář ČAH:
  Mgr. Dagmar Šlézarová FTK UP 585 636 454 dagmar.slezarova@upol.cz
STK:
  RNDr. Eva Slonková ČAUS 728 071 371 slonkova@fsps.muni.cz
  Mgr. Pavel Háp FTK UP   pavel.hap@upol.cz
Ubytování:
  Mgr. Dagmar Šlézarová FTK UP   dagmar.slezarova@upol.cz
Stravování:
  Mgr. Dagmar Šlézarová FTK UP   dagmar.slezarova@upol.cz
Web, výsledky:
  Martin Višňa FTK UP   martin.visna@upol.cz 
  Bc. František Rubáček FTK UP   rubacekf@gmail.com
Sponzoring:
  Ing. Zdeněk Žďánský TUL 604 209 417 zdenek.zdansky@tul.cz
PR, media:
  Martin Višňa FTK UP   martin.visna@upol.cz 
  Mgr. Michal Vorlíček FTK UP   michal.vorlicek01@upol.cz

 

SEKRETARIÁT HER

Všichni sportovci (případně v zastoupení svého garanta/trenéra) musí projít přes akreditaci na sekretariátu her!

Sekretariát her je umístěn na VŠ koleji 17. listopadu, tř. 17. listopadu 54, Olomouc. 

(nejbližší zastávky MHD: Žižkovo nám. – tramvajové linky X1/2 a X5; příp. Tř. 17. listopadu – bus 11, 20)

 Sekretariát bude otevřen denně od 8 do 16 hodin. Po 16. hodině lze na vrátnici koleje zajistit pouze ubytování. V pátek otevřeno pouze do 11 hodin.