Informace k ubytování a akreditaci

Ubytování účastníků Českých akademických her na koleji 17. listopadu (tř. 17. listopadu 54) probíhá v neděli 6. 9. 2015 od 14.00 hod. Ubytování provede vrátný dle seznamu nahlášených. 

V pondělí v 8.00 se všichni ubytovaní dostaví do akreditační kanceláře/sekretariátu her v přízemí koleje, kde budou vyřízeny všechny náležitosti vč. plateb za noci navíc.

Vzhledem ke střídání sportovců na pokojích, žádáme ubytované, aby ráno svlékli ložní prádlo a odevzdali je spolu s klíčem na vrátnici.

Snídani navíc (s placeným noclehem) lze objednat den dopředu do 13.00 hod.

Sekretariát her je od pondělí otevřen vždy od 8 do 16 hodin. Po 16. hodině lze na vrátnici koleje zajistit pouze ubytování. V pátek otevřeno pouze do 11 hodin.

K AKREDITACI SI PŘIPRAVTE:

 – u kolektivních sportů: soupisku družstva, tj. jméno, příjmení, rok narození, bydliště, číslo OP, opatřenou razítkem vysílající školy,

 – u individuálních sportů: jméno, příjmení, rok narození, bydliště, číslo OP sportovce a doklad o studiu (index nebo ISIC kartu).