ARCHIV

České akademické hry 2002

Pořadatelé:

CESA – Vysoké učení technické v Brně – Centrum sportovních aktivit

ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

Termín: 5. – 11. května 2002

 

České akademické hry 2003

Pořadatelé:

VŠB – TU Ostrava – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
OU – Ostravská univerzita Ostrava
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

Termín: 5. – 11. května 2003

 

České akademické hry 2004

Pořadatelé:

UK – Univerzita Karlova v Praze

ČVUT – České vysoké učení technické v Praze

ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

Termín: 3. – 8. května 2004

 

České akademické hry 2005

Pořadatelé:

FTK UP – Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta tělesné kultury
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

Termín: 1. – 7. května 2005
 

České akademické hry 2006

Pořadatelé:

MUNI – Masarykova univerzita Brno

ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

Termín: 29. dubna – 5. května 2006

 

České akademické hry 2007

Pořadatelé:

TUL – Technická univerzita v Liberci
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

Termín: 29. dubna – 5. května 2007
 

České akademické hry 2008
Pořadatelé:

CESA – Vysoké učení technické v Brně – Centrum sportovních aktivit
MZLU – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
VFU – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

Termín: 14. – 20. června 2008

 

České akademické hry 2009
Pořadatelé:

ZČU – Západočeská univerzita v Plzni
MZLU – Lékařská fakulta UK v Plzni
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

Termín: 13. – 20. června 2009
 

České akademické hry 2010
Pořadatelé:

ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

Termín: 6. – 12. června 2010
 

České akademické hry 2011
Pořadatelé:

ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

Termín: 5. – 10. června 2011
 

České akademické hry 2012
Pořadatelé:

CESA – Vysoké učení technické v Brně – Centrum sportovních aktivit
MZLU – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
VFU – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
UO – Univerzita obrany
MU – Masarykova univerzita
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

Termín: 9. – 15. června 2012

 

České akademické hry 2013
Pořadatelé:

UK FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
ČAUS – Česká asociace univerzitního sportu

Termín: 5. – 11. června 2013

 

České akademické hry 2014
Pořadatelé:

Technická univerzita v Liberci
Česká asociace univerzitního sportu

Termín: 21. – 27.6. 2014